Nastavení ochrany osobních údajů
Na našich webových stránkách používáme cookies. Ty jsou technicky nezbytné.
› Prohlášení o ochraně osobních údajů
Nezbytný   ? 
x

Tyto cookies jsou nezbytné a slouží k funkčnosti webových stránek. Nelze je deaktivovat.
   


 
informací
      deutsch  english  niederländisch  tschechisch
Campingpark Greifensteine
Camping am Greifenbachstauweiher
Bungalows am Greifenbachstauweiher
Camping am Greifenbachstauweiher
Freizeitangebote am Greifenbachstauweiher

Impressum

Vydavatel:

Campingpark Greifensteine GmbH
Max-Wenzel-Straße 9
09427 Ehrenfriedersdorf

Právní forma: s.r.o.
Společníci: Město Ehrenfriedersdorf

Jednatel: Dipl.-Ing. Jörg Tottewitz

Datum založení: 29.06.1990

Telefon: +49 37346 1303
Telefax: +49 37346 1218

E-mail: info@campingpark-greifensteine.de
Rejstříkový soud: Amtsgericht Chemnitz
HRB-Nr: 769

Předseda valné hromady společníků:
Silke Franzl

Daňové číslo: 217/108/00631
Finanční úřad: Annaberg-Buchholz
http://www.campingpark-greifensteine.de

Evropská platforma pro řešení sporů online (platforma ODR)
Spory mezi spotřebiteli a obchodníky v souvislosti s kupními smlouvami nebo smlouvami o poskytování služeb, uzavřenými online, lze řešit prostřednictvím online platformy. V dalším textu najdete příslušný odkaz na platformu Evropské komise pro mimosoudní řešení online sporů (tzv. platformu ODR) podle směrnice EU č. 524/2013: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nejsme povinni ani ochotni se tohoto smírčího řízení účastnit.

Realizace a hosting:
BUR Werbeagentur GmbH
E-mail: info@bur-werbung.de
http://www.bur-werbung.de

Vyloučení odpovědnosti

1. Aktualizace/odpovědnost:
Snažíme se pečovat o správnost a aktuálnost informací, obsažených na našich webových stránkách. Odpovědnost nebo záruka za aktuálnost, správnost a úplnost poskytnutých informací a údajů je však vyloučena. V žádném případě nepřebíráme odpovědnost za škody, způsobené využitím vyhledaných informací. Vyhrazujeme si právo provádět bez předchozího oznámení změny či doplnění poskytnutých informací a údajů.

2. Odkazy
Na své webové stránky jsme umístili odkazy na jiné internetové stránky. Pro tyto odkazy platí: Výslovně zdůrazňujeme, že nemáme žádný vliv na tvorbu a obsah těchto odkazovaných stránek. Za obsah takových webových stránek, na něž se uživatel dostane prostřednictvím elektronického odkazu, neneseme odpovědnost. Pokud by tento obsah porušoval práva třetích osob, výslovně se od obsahu takových stránek distancujeme. Toto prohlášení platí také pro všechny odkazy uvedené na www.campingpark-greifensteine.de a pro všechny obsahy stránek, na které tyto odkazy vedou.

3. Autorské právo
Úprava webových stránek, použité grafické vyjádření a soubor příspěvků jsou chráněny autorským právem. Stránky je dovoleno reprodukovat pouze po dohodě s námi, je zakázáno v nich provádět změny a reprodukované kusy se nesmí rozšiřovat ani použít pro veřejnou reprodukci. K reprodukci informací nebo údajů, zejména použití textů, jejich částí a obrazového materiálu, je třeba našeho předchozího souhlasu.

4. Poučení o ochraně osobních údajů:
Vaše e-maily a zaslané online formuláře jsou nám doručovány bez použití dalších šifrovacích technik. Do veškerých zaslaných informací proto mohou za určitých okolností během přenosu nahlédnout třetí osoby. Pro jistotu byste neměli zasílat žádná hesla, čísla platebních karet ani jiné informace, které chcete utajit. Z důvodu nedostatečného technologického standardu není v současné době ještě zaručena integrita dat.

© Campingpark Greifensteine GmbH    Telefon 037346 1303
zum Impressum Impressum    zur Datenschutzerklärung Ochrana osobních údajů    zur Campingplatzordnung Campingplatzordnung    zur Bade-und Besucherordnung Bade- und Besucherordnung
28 | 791 | 32718