Privacy settings
We use cookies on our website. These cookies are technically necessary.
› Privacy notice
essential   ? 
x

These cookies are essential and are required in order for our website to operate. They cannot be deactivated.
   


 
Informatie
      deutsch  english  niederländisch  tschechisch
Campingpark Greifensteine
Camping am Greifenbachstauweiher
Bungalows am Greifenbachstauweiher
Camping am Greifenbachstauweiher
Freizeitangebote am Greifenbachstauweiher

Colofon

Uitgever:

Campingpark Greifensteine GmbH
Max-Wenzel-Straße 9
09427 Ehrenfriedersdorf

Ondernemingsvorm: GmbH
Deelgenoot: Stadt Ehrenfriedersdorf

Directeur: Dipl.-Ing. Jörg Tottewitz

Oprichting: 29.06.1990

Telefoon: +49 37346 1303
Telefax: +49 37346 1218

E-mail: info@campingpark-greifensteine.de
Kantoor van inschrijving: kantongerecht Chemnitz,
nummer handelsregister deel B: 769

Voorzitter van de aandeelhoudersvergadering:
Silke Franzl

Ondernemingsnummer: 217/108/00631
Belastingkantoor: Annaberg-Buchholz
http://www.campingpark-greifensteine.de

Praktische realisatie en hosting:
BUR Werbeagentur GmbH
E-mail: info@bur-werbung.de
http://www.bur-werbung.de


Uitsluiting van aansprakelijkheid (disclaimer)

1. Actualisatie/aansprakelijkheid:
Wij leveren de nodige inspanningen, voor de juistheid en het actuele karakter van al de op onze website vermelde informatie en gegevens te zorgen. Een aansprakelijkheid of garantie voor actualiteit, juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie en gegevens is echter uitgesloten. In geen geval kunnen wij voor schade, die uit de gebruikmaking van de opgevraagde informatie voortvloeit, aansprakelijk gesteld worden. Wij behouden ons de mogelijkheid voor, zonder aankondiging wijzigingen van of aanvullingen op de beschikbaar gestelde informatie of gegevens door te voeren..

2. Plaatsing van links
Wij hebben op onze website links naar andere pagina's op het internet geplaatst. Voor al deze links geldt: wij beklemtonnen uitdrukkelijk dat wij geen enkele invloed op de vormgeving en op de inhoud van de pagina's, waarnaar verwezen wordt, uitoefenen. Voor de inhoud van dergelijke websites, die via een elektronische link bereikt worden, zijn wij niet verantwoordelijk. Indien door deze inhoud rechten van derden geschonden zijn, distantiëren wij ons uitdrukkelijk van de inhoud van deze pagina's. Deze verklaring geldt voor alle op www.campingpark-greifensteine.de vermelde links en voor elke inhoud van de pagina's, waarnaar verwezen wordt..

3. Auteursrecht
De lay-out van de homepage, de gebruikte grafische elementen en tevens de verzameling van de bijdragen zijn door de auteurswet beschermd. De pagina's mogen uitsluitend na afspraak met ons gereproduceerd, wijzigingen mogen niet doorgevoerd en gereproduceerde stukken mogen noch verspreid, noch voor openbare publicatie gebruikt worden. De reproductie van informatie of gegevens, in het bijzonder de gebruikmaking van teksten, tekstgedeelten en beeldmateriaal, vereist onze voorafgaande toestemming.

4. Opmerking over de gegevensbescherming:
Uw e-mails en de online verzendbare formulieren worden zonder bijkomende coderingstechnieken aan ons overgemaakt. Alle gezonden informatie kan daarom in bepaalde omstandigheden tijdens de doorzending naar derden ingekeken worden. Veiligheidshalve mag u geen wachtwoorden, creditcardnummers of andere informatie verzenden, die u geheim wenst te houden. De integriteit van de gegevens is omwille van ontbrekende technologische standaards momenteel nog niet gewaarborgd.

© Campingpark Greifensteine GmbH    Telefoon 037346 1303
zum Impressum Colofon    zur Datenschutzerklärung Privacy Policy    zur Campingplatzordnung Campingplatzordnung    zur Bade-und Besucherordnung Bade- und Besucherordnung
0 | 464 | 33692